HOTSTAT

PL005473970683
gPF 136
IE 2300 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2018-11-29 Hodowca: Adam Pietruszyński
HOTLINE
HOTROD
J MOR MOGUL HOSTICE
STAT
LOPTIMUM
STAT
RAZOR
STATION
  • Jeden z wyższych indeksow ekonomicznych wśrod polskich buhajów + 2300 zł!
  • Całkowicie wywodzący się z polskiej linii matecznej
  • Maksymalnie odległy rodowód HOTLINE x LOPTIMUM x RAZOR
  • Niesamowite mleko w klasie ekstra
  • Super pokrój
  • Głębokie i szerokie klatki piersiowe
  • Idealnie ustawione, szerokie zady
  • CASK AA CSN2 A1A2
  • SUPER ŁATWE PORODY
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

122

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1186
Tłuszcz
54,2 kg / 0,07%
Białko
35,1 kg / -0,04%
Powtarzalność oceny
0,69-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
124,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
130
płodności
101
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
126
długowieczności
124
Kaliber
mały
107
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
109
pożądane
Wymię
niepożądane
122
pożądane
Ogólna
niepożądana
124
pożądana
Krzyż
niski
114
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
111
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
106
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
110
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1