HOTDAME

PL005345169375
gPF 129
IE 1507 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2018-02-08 Hodowca: OHZ Lubiana Sp. z o.o.
HOTLINE
HOTROD
J MOR MOGUL HOSTICE
DIAMANTSJE
SUPERSTYLE
DIAMANTSJE
RAZOR
DIAMANTSJE
  • Wysoka produkcja mleczna
  • Córki wyrostowe o szerokich i głębokich klatkach piersiowych
  • Daje wymiona wysoko położone i mocno związane
  • Idealnie ustawione, szerokie zady
  • Specjalista od poprawy budowy i zdrowotności nóg
  • ASK AB CSN2 A1A2
  • SUPER ŁATWE PORODY
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

119

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1083
Tłuszcz
39,2 kg / -0,06%
Białko
32,6 kg / -0,03%
Powtarzalność oceny
0,69-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
104,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
125
płodności
102
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
106
długowieczności
122
Kaliber
mały
108
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
109
pożądane
Wymię
niepożądane
120
pożądane
Ogólna
niepożądana
119
pożądana
Krzyż
niski
120
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
107
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
115
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
118
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1