GILLEY ST

PL005460325618 TL TV
gPF 145
IE 1702 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2021-04-17 Hodowca: Stanisław Żochowski
GIGABYTE
GYMNAST
SH JOSIE 80
LAURA 12
BRAVENESS
LAURA 11
RUBICON
LAURA 9
  • Jedno z najwyższych wartości hodowlanych dla produkcji mlecznej
  • Głębokie i szerokie klatki piersiowe
  • Lekko pochyłe, szerokie zady
  • Mocna racica i dobre ustawienie nóg
  • Idealne ustawienie strzyków
  • Istotnie wydłuża strzyki
  • Posiada gen CSN2 A2A2
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

122

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1476
Tłuszcz
46,8 kg / -0,15%
Białko
47,7 kg / -0,01%
Powtarzalność oceny
0,70-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
142,2
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
136
płodności
104
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
110
długowieczności
111
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1