BLACKPOL ET

PL005383706570 TL TV
gPF 139
IE 1883 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2019-07-25 Hodowca: HZiNR Polanowice Sp. z o.o.
BRAVENESS
BANDARES
SANDY VALLEY ITSPOSSIBLE
FEMMY 17
DENVER
FEMMY 11
SNOWMAN
BOUW GOLDWYN FEMMY
  • Dla pasjonatów – słynna holenderska Alzi Juror Faith w rodowodzie
  • Dużo mleka ze zdrowych, kapitalnie zbudowanych wymion
  • Budowa wymion umożliwiająca dój robotem
  • Długowieczność potomstwa na pięć z plusem
  • Bardzo wysoka odporność na chorobę Mortellaro 2,1 (dermatitis digitalis /DD/ lub truskawkowa pięta)
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

129

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1165
Tłuszcz
45 kg / -0,03%
Białko
35 kg / -0,04%
Powtarzalność oceny
0,70-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
113,6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
127
płodności
112
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
115
długowieczności
118
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1