ARTPOL

PL005383707553 TL TV
gPF 135
IE 1665 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2019-09-10 Hodowca: HZiNR Polanowice Sp. z o.o.
ARTUS
APTITUDE
ASRA 3
FEMMY 22
SUPERSHO
FEMMY 12
SNOWMAN
BOUW GOLDWYN FEMMY
  • Kolejny sukces pracy hodowlanej prowadzonej w Polsce – syn słynnego Artusa i matki z linii matecznej prowadzonej w Polanowicach
  • Dla znawców – obecność wybitnej Alzi Juror Faith w rodowodzie
  • Połączenie wysokiej produkcji mlecznej z bardzo dobrym pokrojem
  • Wyjątkowo wysokie położenie wymienia i budowa strzyków umożliwiająca dój robotem
  • Idealnie ustawione nogi z mocną racicą
  • Buhaj zasługujący na uwagę
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

126

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1056
Tłuszcz
40,8 kg / -0,03%
Białko
36,5 kg / 0,03%
Powtarzalność oceny
0,69-0,73 *
Indeks produkcyjny, kg
113,8
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
128
płodności
107
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
107
długowieczności
115
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1