Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DEACON
US0074567943
gPF 141
Urodzony
2015-01-23
Hodowca
EBP
Kategoria
BUSINESS CLASS
1STCLASS
NUMERO UNO
ZAHBULLS DORCY GLAMOUR
KINGS RANSOM DM DEBONAIR
DOORMAN
DEXTRA
DORCY
DOLLY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko kg
817
Tłuszcz
kg 46.2 % 0.16
Białko
kg 28.6 % 0.03
Powtarzalność oceny
0,75-0,78 *
Indeks produkcyjny kg
103.4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
122
Płodności
113
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
118
Długowieczności
121
Ocena pokroju
Kaliber
mały
110
duży
Typ
niepożądany
130
pożądany
Nogi
niepożądane
124
pożądane
Wymię
niepożądane
132
pożądane
Ogólna
niepożądana
131
pożądana
Krzyż
niski
119
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
103
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
97
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
116
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
83
podsiebna
Racice
długa
124
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
133
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
127
mocne
Położenie wymienia
niskie
132
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
112
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
119
wąskie
Długość strzyków
krótkie
92
długie
Ustawienie strzyków - tyl
zewnętrzne
124
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
120
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena