Slide background
Slide background
Slide background

LENCOME
FR5502239022
gPF 144
Urodzony
2015-05-11
Hodowca
EBP
Kategoria
VIP
  • na krowy wieloródki
  • CASK AA
CAPITAL GAIN
MCCUTCHEN
OBS CLAIRE
HAILEY SEE
DEMPSEY
HANNAH
BAXTER
HAILEY
Szacowana wartość hodowlana
cech produkcyjnych
Mleko
799 kg
Tłuszcz
49 kg / 0.2 %
Białko
26.4 kg / 0.01 %
Powtarzalność oceny
0,76-0,79 *
Indeks produkcyjny, kg
101.8
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
Produkcyjny
122
Płodności
120
Wartość hodowlana dla:
Komórek somatycznych
116
Długowieczności
118
Ocena pokroju
Kaliber
mały
115
duży
Typ
niepożądany
134
pożądany
Nogi
niepożądane
120
pożądane
Wymię
niepożądane
131
pożądane
Ogólna
niepożądana
135
pożądana
Krzyż
niski
131
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
120
głęboki
Szer. klatki piersiowej
wąska
121
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
108
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
125
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
102
podsiebna
Racice
długa
117
krótka
Nogi tylne
iksowate
115
równoległe
Zawiesz. przed. wymienia
luźne
125
mocne
Zawiesz. tyl. wymienia
niskie
127
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
129
mocne
Położenie wymienia
niskie
131
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
117
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
115
wąskie
Długość strzyków
krótkie
90
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
117
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
126
szlachetny

na skróty

żywienie i higiena