Rasy

Wielka Biała Polska (WBP)
Rasa mateczna, bardzo popularna w Polsce, w populacji aktywnej stanowiła w 2005 roku 35%. Jako rasa wielka biała istnieje od 1956 roku, a od 1962 - jako wielka biała polska. Wyhodowana na przełomie XIX i XX wieku w wyniku krzyżowania świń rodzimych z białymi rasami angielskimi, a później z wielką białą z Anglii i Szwecji i ostrouchą z Niemiec. Jest to świnia typu mięsnego, szybko rosnąca i stosunkowo późno dojrzewająca. Tułów mocny, długi, o szerokim i równym grzbiecie i krzyżu. Zad bardzo długi z dobrze rozwiniętymi szynkami. Nogi mocne, proste, dość wysokie i szeroko rozstawione. Umaszczenie białe (dopuszczalne pojedyncze, małe czarne łatki). Bardzo dobra płodność - 10-12 prosiąt w miocie (nierzadko 16-18 żywych) i mleczność. Lochy wykazują dużą troskliwość macierzyńską. Świnie wbp są odporne na stres i wyróżniają się mocną konstytucją, co predestynuje je do chowu wielkostadnego - wymagają jednak suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeń i racjonalnego żywienia. Mają wysokie przyrosty i dobrze wykorzystują paszę. Wbp jest rasą mateczną i w czystej rasie lub w krzyżówce z pbz stanowi doskonały komponent mateczny do krzyżowania towarowego z rasami kolorowymi.

Polska Biała Zwisłoucha (PBZ)

Rasa mateczna, bardzo popularna w Polsce, w populacji aktywnej stanowiła w 2005 roku 55%. Rasa ta powstała na bazie miejscowych świń długouchych, uszlachetnianych na przełomie XIX i XX wieku. Wyraźny postęp w tworzeniu rasy pbz nastąpił po wojnie. Zastosowano dolew krwi szwedzkiej landrace i w mniejszym stopniu niemieckiej. W latach 70-ych importowano do Polski świnie zwisłouchej z Norwegii, Holandii, Niemiec i Wlk. Brytanii - były hodowane jako odrębne linie. Od 1992 roku wszystkie linie są traktowane jako jedna populacja hodowlana. Wyjątek stanowi jedynie belgijska zwisłoucha będąca odrębną rasą. Cechy pbz to białe umaszczenie, ładna, można rzec - zgrabna sylwetka, na którą składają się: bardzo długi tułów z dobrze wysklepioną klatką piersiową, szeroki, równy grzbiet, czasem nieco karpiowaty, lekki przód. Szynki dobrze wypełnione. Nogi średnio wysokie, słabsze niż u wbp, występuje skłonność do szablastej postawy tylnych nóg - wynika to z dużej długości tułowia. Nieco słabsza konstytucja i pewna podatność na stres powodują, że świnie tej rasy bardziej nadają się do chowu drobnotowarowego niż wielkostadnego. Jak wszystkie rasy szlachetne wymagają dobrych warunków utrzymania i poprawnego żywienia dając w zamian wysoką produkcyjność i dobre wykorzystanie paszy. Loch pbz są płodne - średnio 11 prosiąt w miocie, mleczne i wykazują dużą troskliwość. Z tych względów we wszystkich systemach krzyżowania zaleca się tę rasę jako komponent mateczny. Stosuje się ją do krzyżówek z wbp - do produkcji loszek krzyżówkowych lub w krzyżowaniach towarowych z knurami ras mięsnych i krzyżówkowymi.

Duroc
Duroc jest najpopularniejszą rasą świń w USA. Umaszczenie czerwone: od złocistego do ciemno mahoniowego. Świnie średniej wielkości, w typie mięsnym, tułów mocny i głęboki, średnio długi o dobrze wysklepionej klatce piersiowej, lekko karpiowaty grzbiet. Głowa średniej wielkości, uszy lekko zwisające. Nogi dość wysokie, mocne, szeroko rozstawione. Świnie tej rasy są dobrze umięśnione, charakteryzują się bezstresowością i łatwością aklimatyzacji. Loch są mniej płodne od ras białych - odchowują średnio 8 prosiąt, dlatego do krzyżowania międzyrasowego zaleca się stosowanie knurów, a nie loch, aczkolwiek niska płodność w wyniku heterozji ulega wyraźnej poprawie. Duroc jest odległy genetycznie od krajowych ras białych, co gwarantuje bardzo wyraźny efekt heterozji w pierwszym pokoleniu mieszańców. Stosowany jako komponent ojcowski w krzyżowaniach trzyrasowych z loszkami pbz x wbp (lub wbp x pbz) i mateczny lub ojcowski - do produkcji knurów mieszańców ras mięsnych.

Pietrain
Nazwa tej rasy wywodzi się od belgijskiej wioski gdzie w latach 1919/20 wyhodowano pierwsze osobniki, oficjalnie istnieje od 1954 roku. Pierwsze świnie tej rasy trafiły do Polski w 1965 roku jako dar polonii dla ART w Olsztynie. Na świecie cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako rasa wybitnie mięsna hodowana w czystości rasy lub używana do krzyżówek towarowych, bądź do wyprowadzania nowych ras i linii genetycznych. Świnie tej rasy są niewielkie, tułów średniej długości, szeroki grzbiet o wyjątkowym umięśnieniu łopatek i ud - stąd utarło się określenie "świnie czteroszynkowe" Szynki mocno zaokrąglone, pękate, dobrze wypełnione. Nogi krótkie, głowa mała z krótkimi, pochylonymi nieco do przodu uszami. Umaszczenie szarobiałe z różną ilością niezbyt intensywnie wybarwionych czarnych łat, czasem czerwono rudych. Rasa ta odznacza się szybkim wzrostem i rozwojem do uzyskania masy ok. 75 kg, później nieco wolniej. Charakteryzuje się wybitną mięsnością, ma bardzo cienką słoninę i wysoki udział najwartościowszych wyrębów w tuszy. Wadą świń pietrain jest duża stresowość i związana z tą cecha niska jakość mięsa - często występuje wada mięsa PSE. Wadą jest również niska płodność i kłopoty z rozrodem (niezdolność do krycia lub odchowu prosiąt z powodu osłabienia kończyn). Jednak wybitna mięsność powoduje, że jest to znakomita rasa we wszystkich systemach krzyżowania - jako komponent ojcowski z rasami białymi i jako komponent ojcowski lub mateczny do produkcji knurów krzyżówkowych z rasami hampshire i duroc.

Mieszańce międzyrasowe
Mieszańce charakteryzują się prawidłową mocną budową i mocnymi kończynami. Mają wysoki przyrost przy bardzo wysokim wskaźniku wykorzystania paszy, dużą skuteczność krycia, liczniejsze mioty i wyższą masę ciała prosiąt przy urodzeniu. Potomstwo cechuje duża odporność na warunki środowiska, wysoka wydajność rzeźna i mięsność oraz dobra jakość mięsa. Knury charakteryzują się wysokim libido i bardzo dobrą jakością nasienia. Komponent ojcowski służy do krzyżowania z lochami ras białych.
 

Nasze katalogi

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

 

 

Katalog buhajów ras mlecznych - nasienie buhajów

Katalog buhajów
wycenionych genomowo

grudzień 2014

Pobierz pdf

 

Katalog towarówKatalog dodatków paszowych
i środków higieny

    Pobierz pdf

 

Nasze publikacje

  EKSPRES HODOWCÓW

 

 

 

  Pobierz pdf

Film
Kontakt

Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy


ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
Tel. (52) 328 03 01
Fax 328 03 17
E-mail:
bydgoszcz@shiuz.pl

©2015 SHIUZ