Slide background
Slide background
Slide background

Najlepsi Hodowcy Warmii i Mazur wyróżnieni!

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła przeprowadził aż 6 spotkań dla hodowców z woj. warmińsko-mazurskiego, w czasie których podsumowano wyniki produkcyjne w oborach pod oceną za rok 2016. Aby ułatwić właścicielom gospodarstw uczestnictwo, spotkania odbyły się w Elblągu, Piszu, Rożentalu, Mrągowie, Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim.

 

W spotkaniach, obok władz samorządowych oraz innych instytucji i firm związanych z branżą hodowlano-mleczarską, uczestniczyli także przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz: Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor Oddziału w Olecku, i Pan dr Kazimierz Konsowicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń, którzy omawiali wyniki ostatniej wyceny buhajów i przedstawiali ofertę SHiUZ Bydgoszcz.

 

Region Warmii i Mazur charakteryzuje się trudnymi warunkami gospodarowania. Przyczynia się do tego zarówno krótki - w porównaniu z innymi częściami Polski - okres wegetacji, jak i słaba infrastruktura, nie bez znaczenia jest także skomplikowana historia tych ziem, zarówno ta liczona w setkach lat, jak i obejmująca tylko wiek XX. Ale pomimo tych trudności województwo warmińsko-mazurskie w roku 2016 zajęło aż czwarte miejsce w Polsce pod względem ilości skupionego mleka. Mając na uwadze, że jest to rdzenny rejon SHiUZ Bydgoszcz, wraz z hodowcami ośmielamy się być dumni z tego wyniku.

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym hodowlom i życzymy trwałej poprawy na rynku mleka.

Zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości PFHBiPM

 

Spotkanie w Elblągu, 24.02.2017

dr Kazimierz Konsowicz

 

 

Spotkanie w Piszu, 3.03.2017

 

 

Spotkanie w Rożentalu, 10.03.2017

 

 

Spotkanie w Mrągowie, 14.03.2017

 

 

Spotkanie w Olsztynie, 16.03.2017

 

 

Spotkanie w Lidzbarku Warmińskim, 20.03.2017

na skróty

żywienie i higiena